Advokátní, notářská či bankovní úschova? Rozdíl je značný

Aktualizace 9. 3. 2017.

Jedním ze způsobů, jak ochránit rizika při koupi či prodeji domu, bytu či jiné nemovité věci, je úschova peněz u třetí strany. Smlouva s třetí stranou pak stanoví podmínky, za kterých tyto peníze (úhrada kupní ceny) uvolní prodávajícímu.

Velmi často je realizována advokátní úschova, kterou zajišťuje advokát – nejčastěji jedné ze stran, ať už prodávající či kupující. Advokátní úschova je doporučována realitními kancelářemi, pak je normální, že za to inkasuje i nějakou odměnu od dotčeného advokáta. O tom, že spolupráce mezi advokátem a realitní kanceláří může přerůst v kamarádství, se dočtete v článku  Advokát, který okradl lidi o milióny, a šéf realitky byli velcí kamarádi. Za advokátní úschovu se platí, způsob určení ceny je různý. Rizikem advokátní úschovy je, že advokát může finanční prostředky zpronevěřit, protože s nimi může disponovat. Případy, kdy advokát zpronevěřil peníze svých klientů nejsou až tak vzácné, v článku Advokát zpronevěřil kvůli známkám miliony z úschovy. Dostal 4,5 roku si můžete přečíst informace o jednom konkrétním přpenize-bohatstviípadu.

Notářská úschova, ačkoliv ji také poskytuje fyzická osoba, je bezpečná, neboť notář je na rozdíl od advokáta orgán veřejné moci a ručí za něj stát. Nevýhodou je vyšší cena, protože se počítá podle notářského tarifu.

V nadpisu články chybí ještě zmínka o realitní úschově, jak bychom ji mohli nazvat. A to je úschova realitní kanceláře, toto je nejhorší varianta, kterou může někdo zvolit, neboť posílat peníze na účet realitní kanceláře znamená nejen riziko zpronevěry, ale i insolvence či exekuce. O exekuci na účet realitní kanceláře je článek Pokutu udělenou Proluxu zaplatili i nevinní klienti. Poslední dvě možnosti nehrozí u advokáta, který založí zvláštní účet advokátní úschovy, nicméně riziko zpronevěry zůstává. Na reportáž televizního pořadu Černé ovce o tom, jak realitní kancelář nevyplatila prodávajícímu peníze za prodej domu, které kupující poslal na účet realitní kanceláře, se můžete podívat zde.

Bankovní úschova je úschova, kterou doporučujeme našim klientům. Je to velmi bezpečné a nejlevnější řešení. Je prakticky vyloučeno, aby došlo ke zpronevěře, neboť banka má dostatek peněz, pokud by hypoteticky došlo k selhání zaměstnance, je z čeho vyplatit náhradu. Banka navíc podléhá dohledu České národní banky. Každý si rozdíl mezi advokátní a bankovní úschovou dokáže uvědomit.

Našim klientům dokážeme v oblasti koupě, prodeje či financování nemovitých věcí a s tím souvisejících záležitostí ošetřit všechna možná rizika, upozornit na možné problémy a poradit, jak dotáhnout vše do zdárného konce aniž by jim zbyly jen oči pro pláč a prázdné kapsy.