Asistence – velmi užitečná a nepostradatelná součást pojištění

Aktualizováno 28. 12. 2016.

Neustálý vývoj pojistných produktů, jejich zdokonalování tak, aby co nejvíce vyhověly požadavkům klientů, je příčinou toho, že zatímco před cca 10, 15 lety jsme mohli svůj majetek pojistit převážně jen na živel, vandalismus, odcizení, dnes lze pojistit jako aktuální novinku nejen všechna skla z jakýchkoliv příčin (all risk), ale dokonce veškeré sanitární zařízení, tedy vybavení WC, koupelny.

U povinného ručení, havarijního pojištění a později i u pojištění majetku občanů se automaticky objevovala asistence, která byla nedílnou součástí pojištění (tedy tzv. zdarma). O tom, jak užitečná asistence je, a o tom, jak je důležité mít lepší asistenci, nejen základní, ale rozšířenou, která se liší od základní nejen rozsahem plnění, ale také i limity plnění, tedy, jaké vysoké náklady za nás uhradí pojišťovna. V některých případech pojišťovna nehradí nic, jen pomoc zajistí, ale veškeré náklady na její poskytnutí, zaplatí klient.

Co to tedy vlastně ta asistence je?

Jak z názvu vyplývá, jde o takovou naši asistentku či asistenta, který za nás zařídí nějaké záležitosti, pomůže nám. Zpravidla se asistence týká krizových, havarijních či jiných složitých stavů – autonehoda, vybitá autobaterie, záměna paliva, zabouchnuté klíče v autě, havarijní situace v domě (např. prasklé potrubí), zabouchnuté klíče v bytě apod.

Většinou se lidé snaží za každou cenu ušetřit, ale v případě asistence doporučuji volit tu s větším rozsahem a plněním. Z mých zkušeností vím, že asistence je jedna z nejvíce využívaných součástí pojištění. O tom, jak je důležitý limit plnění uvedu příklad, když jedna pojišťovna v rámci asistence u povinného ručení plní maximálně 2 000 Kč, a to ještě v některých případech, v ostatních jen zajistí pomoc na náklady svého klienta. V situaci, kdy jste v zahraničí vám 2 000 Kč, resp. 80 EUR moc nepomůže. Ušetřených pár stokorun ročně za lepší asistenci je pak draze vykoupených.

Jeden skutečný příběh si můžete přečíst v článku nazvaném Malý autopříběh o pojistce, která nestačila.

Stejně tak velmi užitečná je asistence u staveb. V základu bývá tzv. havarijní stav, tzn. že pokud se stane nějaká událost, která tornado-375135_640nesouvisí se sjednanými riziky (jako je požár, výbuch atd.), asistence zařídí a zaplatí opravu do výše limitu (zpravidla práce + materiál, doprava bývá hrazena nad limit). Nejenže klient nemá starost se sháněním řemeslníka, ale ještě k tomu nemusí opravu hradit. A věřte, že shánění řemeslníků je poměrně náročné, nejen časově. To pohodlí, že stačí zavolat na jedno telefonní číslo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a nahlásit problém. O víc se starat nemusíte.

Majitelé pojištění majetku s 10 a více let starými smlouvami, tyto novinky nemohou využívat. Nové pojištění nemusí být dražší, navíc je možné si vybrat mnohem širší krytí rizik oproti starým smlouvám majetkového pojištění, tedy i zmiňovanou asistenci. Každý by měl mít dostatek odpovědnosti, aby si ochránil svůj majetek. Např. v případě rodinného domu to často bývá ta největší hodnota majetku, kterou člověk má. Když uvážíme, že dům či byt nám poskytuje střechu nad hlavou, je to další důvod ho dobře ochránit. Kvalitní pojištění se rozhodně vyplatí.

Před Vánoci nám volal klient, že je v zahraničí a má poruchu na vozidle. Bohužel měl běžnou asistenci, která neobsahovala dostatečné krytí. Velmi se divil, že nechtěl lepší asistenční služby již při sjednání pojištění.Ale to je naprosto běžné, že většina lidí „tlačí“ na cenu, přičemž je nezajímá, jestli se takové pojištění v konečném důsledku neprodraží. Klient nám na základě své zkušenosti sdělil, že chce hned po návratu připojistit ty nejlepší asistenční služby.