Cena peněz: Úrok, nebo o kolik přeplatím?

Mnoho lidí si půjčuje peníze. Ať už jde o spotřebitelské úvěry či hypotéky, důležitým parametrem je, za kolik si peníze půjčujeme. Z našich zkušeností vyplývá, že téměř všechny zajímá, o kolik přeplatí, tzn. kolik zaplatí navíc oproti částce, kterou si půjčí. Toto je však z hlediska toho, za kolik si půjčujeme (jak draze či levně), irelevantní informace!

Jediným kritériem, kterým můžeme porovnat jak jsou půjčované peníze levné či drahé, je úrok, resp. RPSN (roční procentní sazba nákladů, která zahrnuje kromě úroku i veškeré poplatky související s půjčením peněz).

Příklad: 1. Půjčím si 1 000 000 Kč na 30 let s úrokem 3% a anuitní měsíční splátkou. Celkem zaplatím 1 517 774 Kč, tj. přeplatím o 517 774 Kč.
2.  Půjčím si 1 000 000 Kč na 10 let s úrokem 6% a anuitní měsíční splátkou. Celkem zaplatím 1 332 246 Kč, tj. přeplatím o 332 246 Kč.

Podle kritéria o kolik přeplatím, je druhý úvěr výhodnější, protože za celou dobu úvěru zaplatím méně, ovšem opak je pravdou. Druhý úvěr je 2x dražší než úvěr první, protože úplata za půjčené peníze (úrok) je 2x vyšší, tj. 6%. Dále jsou zde další aspekty, jako cena peněz v čase, reálný úrok apod.

Proč složitě něco počítat, když informaci o tom, jak výhodně či nevýhodně si půjčuji peníze, poskytuje jediný údaj, který se navíc dá srovnávat bez jakýchkoliv úprav či počítání? Tím údajem je právě úrok (v případě, že s půjčkou nejsou povinné další poplatky), popř. RPSN (v případě, že s půjčkou je nutné platit další poplatky). Proto, když si peníze půjčujete, zajímejte se (z hlediska nákladů) vždycky o tyto údaje.

Nemusíte nic počítat, stačí se zajímat jen o tyto informace (úrok či RPSN), je jedno na jakdlouho je úvěr apod. U RPSN bereme předpoklad, že ji poskytovatel úvěru správně vypočítal, resp. zahrnul všechny náklady (např. kauza Essox).