ERGO pojišťovna – vyjímečné pojištění majetku a odpovědnosti! Možnost sjednání online.

Pojištění si můžete jednoduše sami sjednat online zde, kde si můžete nejdříve spočítat pojistné. Možnost platby prvního pojistného online platební kartou!

Bezpečný domov

Bezpečný domov byl navržen tak, aby ochránil klienta před rizikem podpojištění a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je tedy navržena paušálně podle metr čtvereční obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Navíc získá klient zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost za držbu psa či koně nebo odpovědnost pro spolubydlící osoby v pojištěné domácnosti.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a počátek je možné sjednat již od následujícího dne. Pojistné je vždy placeno běžným způsobem, tedy s měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvencí.ergo-bezp-domov

Předmět pojištění:

 • rodinný dům s jedním až dvěma byty (může být i rekreační stavba),
 • byt v osobním vlastnictví,
 • nemovitost ve stavbě,
 • trvale obydlená domácnost (obývaná minimálně 270 dní v roce).

Výhody produktu:

 • jednoduchost – stačí znát pouze m2 obytné plochy své domácnosti nebo nemovitosti,
 • bezpečnost – zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi a varovné sms před nepřízní počasí,
 • pojištění občanské odpovědnosti zdarma a s celosvětovou platností na částku 3 000 000 Kč,
 • 5 % sleva při současném pojištění nemovitosti i domácnosti,
 • pojištění nemovitosti ve stavbě na 1 rok zdarma,
 • možnost bez příplatku připojistit zařízení kanceláře či ordinace,
 • vysoké pojistné částky,
 • pojištění domácnosti – stavební součásti jsou pojištěny až do výše pojistné částky,
 • pojištění vedlejších budov do 50 m2 a drobných staveb v ceně!

Co je zahrnuto v pojištění majetku?

 • budovy/byty a k nim příslušející vedlejší stavby do 50 m2, drobné stavby, studny, septiky, žumpy;
 • stavební materiál a inventář nutný k běžné údržbě budov či bytů;
 • stavební součásti budov či bytů;
 • rostlinné kultury, oplocení, ohradní zdi, bazény a zahradní svítidla;
 • odborně instalovaná solární zařízení, sluneční kolektory a fotovoltaická zařízení;
 • movité věci;
 • domácí a drobná zvířata;
 • peníze v hotovosti, cennosti;
 • jízdní kola, invalidní vozíky;
 • elektronické a optické přístroje, anténní a rozhlasové systémy.

Co není zahrnuto v pojištění majetku?

 • živé ploty, reklamy, nápisy, markýzy, výkladní skříně vč. rolet, ochranných mříží;
 • umělecká či historická hodnota stavby;
 • stavby nemající charakter budovy, např. zahradní vodovody, krby, udírny, plynové zásobníky a elektrická čerpadla umístěné vně budovy;
 • zvířata chovaná k výdělečným účelům a exotická zvířata;
 • věci podnájemníků a hostů;
 • věci sloužící k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti (bez příplatku je možné připojistit zařízení kanceláře či ordinace);
 • motorová vozidla, letadla, rogala, lodě a jejich příslušenství;
 • záznamy na datových nosičích, autorská a jiná nehmotná práva;
 • věci převzaté za účelem poskytnutí služby.

Pojistná rizika

Pojištění nemovitosti
Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, pád kamení, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, sesuv hornin a lavin, zpětné vzdutí kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla + pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitosti zdarma.

Pojištění domácnosti
Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pád vesmírných a nebeských těles, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, vandalismus + pojištění občanské odpovědnosti zdarma.

Pojištění nemovitosti ve stavbě
Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles, vichřice + pojištění občanské odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě nebo demolici zdarma.

ergo-bezp-domov-prikl-dodat-limitu

Rozsah asistenčních služeb

ergo-bezp-domov-asist

Kolik stojí Bezpečný domov?

Roční pojistné neobsahuje slevu 20 %, kterou je třeba zohlednit. Pojistné vynásobte koeficientem 0,8.

Dům, byt v osobním vlastnictví

ergo-bezp-domov-sazby-nem

Domácnost

ergo-bezp-domov-sazby-dom

Proč zvolit pojištění Bezpečný domov od ERGO pojišťovny?

Cena pojištění je stejná ve velkém městě i na venkově, nezkoumá se povodňvá zóna (omezené krytí povodně/záplavy).

Zdarma pojištění odpovědnosti s celosvětovou platností (konkurence má pouze evropskou platnost). Zdarma pojištění asistence. Pojištěno je i bydliště dětí, které studují v rámci Evropy.

Součástí je např. i pojištění zpětného vzdutí kanalizace, vloupání do vozidla v ČR, cestovní zavazadla (celosvětově), škody na mraženém zboží, zneužití telefonu po krádeži vloupáním, náhradní ubytování do 12 měsíců,  nepřímý úder blesku, následné škody po vylití vody z akvária do 750 litrů.

Pojištění rozbití skla, stavebních součástí, jízdních kol a sportovního vybavení a další jsou v rámci pojistné částky, tedy až do její výše (bez omezení sublimitem, jak je to u konkurence).

Všeobecné pojistné podmínky pro majetkové pojištění

ERGO pojišťovna, a. s. byla založena v roce 1994 pod firmou VICTORIA pojišťovna, a. s. Jako držitel univerzální pojišťovací licence nabízí svým klientům široké portfolio pojistných produktů. Společnost se specializuje zejména na tyto druhy pojištění: životní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění cizinců, pojištění majetku a občanské odpovědnosti.

ERGO pojišťovna, a. s. je členem mezinárodní skupiny ERGO, která je jednou z největších pojišťovacích skupin v Evropě.

Akcionáři společnosti jsou rakouské společnosti ERGO Austria International AG s podílem ve výši 75,928% a ERGO Versicherung AG s podílem 24,072%. ERGO pojišťovna, a. s. disponuje základním kapitálem ve výši 316.840.000,- Kč.

Máte-li zájem o toto pojištění, kontaktujte svého poradce, jehož kontaktní údaje najdete na smlouvě nebo vyplňte následující formulář.

Pojištění si můžete jednoduše sami sjednat online zde. Možnost platby prvního pojistného online platební kartou!

Chci pojištění Bezpečný domov

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Váš e-mail (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Adresa trvalého pobytu (vyžadováno)

  Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu)

  Poznámka

  Kontrolní otázka (vyžadováno)

  Po odeslání formuláře budete kontaktován/a poradcem, který vás provede procesem sjednání smlouvy a zodpoví vaše případné dotazy.