FACTA: Musíte vyplnit americký formulář, sdělil nám český bankéř!

Aktualizováno 26. 7. 2017

Snad každý den musím řešit neznalost, neschopnost a další nedostatky pracovníků nejen ve finanční sféře. Tentokrát se na mě dne 20. února 2015 telefonicky obrátil pracovník banky, u které má naše společnost vedený běžný účet. Požádal mě o vyplnění formuláře, který mi pošle e-mailem.

Obsah e-mailu, který mi bankéř poslal, mě šokoval (název banky byl nahrazen „Banka a.s.“):

…prosím o vyplnění níže přiloženého formuláře a zaslání originálu zpět, případně přinést na pobočku do 25.2.2015.

důvodem pro provedení kontroly je skutečnost, že firma byla identifikována jako entita s relevancí pro reporting programu FATCA (viz. dále), a to na základě oboru podnikání klienta / NACE kód odvětví podnikání, které indikuje, že klient může podnikat v oblasti poskytování finančních služeb.

Kontrola je prováděna v rámci programu FATCA, ke kterému Česká republika a Banka a.s. přistoupila, a na jehož základě jsou globálně identifikováni potenciální daňoví rezidenti USA a jejich aktivity u finančních institucí. Informace o programu naleznete v přiloženém souboru „Informace o programu FATCA“, který můžete předložit klientovi (vyhotoven v českém a anglickém jazyce).

Ke kontrole je Banka oprávněna a současně povinna podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právní rámec sběru a výměny informací o klientech upravuje zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

Jak je patrno z výše uvedeného, smyslem této kontroly klienta je potvrdit nebo vyvrátit skutečnost, že klient je relevantním subjektem pro reporting informací o jeho podnikání finančním orgánům na základě programu FATCA. Za tímto účelem prosím předložte klientu k podpisu přiložený formulář W-8BEN-E. Jde o formulář, kterým klient deklaruje svůj status vůči daňové administrativě USA. Současně s formulářem přikládáme i návod na jeho vyplnění v českém jazyce.

Pokud se blíže podíváme na výše uvedený obsah e-mailu, zjistíme, že jsou v něm poněkud rozporuplné informace. FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) je daňový zákon Spojených států amerických, který požaduje po cizích bankovních institucích předávat informace o účtech amerických daňových poplatníků Internal Revenue Service (IRS) americkému daňovému úřadu. Tento zákon byl přijat 18. března 2010 americkým Kongresem a datum začátku platnosti je posunut na 1. červenec 2014. Zákon číslo 330/2014 Sb, o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, uvádí Dohodu č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování do českého právního rámce. Z výše uvedeného důvodu se finanční instituce při uzavírání nových obchodů ptají klientů, jestli jsou daňovými rezidenty USA, nic víc, žádné vyplňování formulářů pro všechny atd.

V roce 2010, v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí, přijaly Spojené státy americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukládá finančním institucím oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je americkou osobou ve smyslu tohoto zákona.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/fatca/fatca-uvodni-informace-5610

Ve výše uvedené citaci z portálu Ministerstva financí ČR, je naprosto jasně a srozumitelně uvedeno, že se týká amerických osob.

Jak je možné, že naše česká obchodní společnost, která je vlastněna českými občany a českými daňovými rezidenty s příjmy pouze v rámci České republiky, byla identifikována jako entita s relevancí pro reporting programu FATCA??? Koneckonců v zaslaném e-mailu je napsáno: „..na jehož základě jsou globálně identifikováni potenciální daňoví rezidenti USA a jejich aktivity u finančních institucí.“

Na výše uvedený e-mail jsem hned odpověděl:

…náš obor činnosti je zprostředkování, nikoliv poskytování finančních služeb! Nemáme žádné vazby na USA!

Bankéř obratem odpověděl, že:

…bohužel i přesto banka požaduje vyplnění přiloženého formuláře W-8BEN, který je pro klienty,kteří nemají níže popsaný vztah…

Moje reakce byla:

…to je ale problém banky. Jak jsem psal níže.

Bankéř se nevzdal a odpověděl:

…pokud firma odmítá vyplnit příslušný formulář, dojde pouze k tomu, že budou informace o firmě v budoucnu oznámeny české a americké finanční správě jako o nespolupracujícím klientu. Takovýto postup Bance ukládají platné právní předpisy a Banka nemá v daném případě možnost postupovat jinak. Obdobně budou postupovat prakticky všechny banky v České republice / Evropské unii.

Po tomto e-mailu bankéře se moje trpělivost vyčerpala, místo obecných frází jsem chtěl odkazy na konkrétní ustanovení obecně závazných právních předpisů, ne obecný odkaz na zákon. Odpověděl jsem:

…mj. pletete 2 věci ve Vašem e-mailu, a to zákon o praní špinavých peněz a zákon č. 330/2014 Sb. Pokud se na tyto zákony odvoláváte, přečtěte si je a přestaňte vyhrožovat! Váš požadavek nemá oporu v zákoně, viz ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 330/2014 Sb. Zmíněný zákon nezná pojem „nespolupracující osoba“!!!

Uveďte konkrétní ustanovení celostátně platného právního předpisu, kde je tento pojem definován. Zatím jste svá tvrzení žádným konkrétním ustanovením celostátně platného právního předpisu nedoložil.

Děkuji.

Bankéřova odpověď zněla:

…toto není z mé hlavy, pouze jsem přeposílal informace. Poslal jsem Váš dotaz zpět na centrálu a čekám na odpověď.

Ani do dnešního dne (27. července 2017 – aktualizováno, tedy za 2,5 roku!) žádná reakce z centrály nepřišla, resp. nás o ní bankéř neinformoval. Asi je to pro pracovníky centrály velký „oříšek“, který se jim nedaří rozlousknout. 🙂

Vypadá to, že banka zvolila rozšířenou taktiku řešení problémů, a to nechat problém „vyhnít“.

Jak je vidět, mnoha lidem (i těm, kteří by měli mít určitou nejen mentální úroveň) dělá stále velký problém porozumět česky psanému textu. U právních věcí je další podmínkou i určitá úroveň právního myšlení, kterou ovšem nezaručí ani absolvování právnické fakulty či advokátní zkoušky. Tato zkušenost nás vedla ke změně hlavní banky (důvodem mj. byl i formát, který nepodporuje automatickou aktualizaci účetnictví).

Obecně platné poučení je:

Pokud po vás někdo něco chce a odvolává se na zákon, aniž by uvedl o jaký konkrétní zákon (či jiný právní předpis) a o jaké konkrétní ustanovení tohoto zákona jde, chtějte to po něm! Častokrát se zjistí, že to žádný zákon nevyžaduje. Stejně jako v tomto případě. To si jen někdo něco nepřečetl a nebo tomu nerozumí, výsledek je však stejný.

Mnoha lidem stačí, když jim někdo řekne, že to musí udělat, protože to vyžaduje zákon, a oni se strachy pomalu rozklepají a udělají i něco navíc, než by museli.