Informace pro zájemce

Pojišťovací zprostředkovatel:

Pro ERGO pojišťovnu:

Finservis.com s.r.o. je pojišťovací agent ve smyslu § 7 zákona č. 38/2004 Sb. Jeho jménem a na jeho účet jedná ve smyslu § 6 zákona č. 38/2004 Sb. podřízený pojišťovací zprostředkovatel (poradce). Finservis.com s.r.o je zapsán v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Komunikace probíhá v českém jazyce. Finservis.com s.r.o zprostředkovává vzájemně konkurenční nabídku produktů více pojišťoven, jejichž aktuální seznam sdělí na požádání klienta podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Finservis.com s.r.o neposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven. Finservis.com s.r.o nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádný z jejich majoritních akcionářů nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Finservis.com s.r.o. Na žádost klienta poskytne Finservis.com s.r.o informace o způsobu jeho odměňování. Obecně je Finservis.com s.r.o odměňován poskytnutím provize od pojišťovny, jejíž výše se odvíjí od zaplaceného pojistného a pojistné doby. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o písemně na adresu sídla nebo elektronicky e-mailem. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o ústně nebo písemně u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Klient může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

Pro Direct pojišťovnu:

Finservis.com s.r.o., Na Rozdílu 719/26, 160 00 Praha 6, IČ: 27137252, reg. č. 127608PPZ, zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C, sp. zn. 99066 jednající jménem a na účet pojišťovacího agenta SAB servis s.r.o., reg.č. u ČNB 200026PA se sídlem Jungmannova 748/30, Praha 1 – Nové město, 110 00, IČ: 24704008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167427/SL1.

SAB servis je pojišťovací agent ve smyslu § 7 zákona č. 38/2004 Sb. Jeho jménem a na jeho účet jedná ve smyslu § 6 zákona č. 38/2004 Sb. podřízený pojišťovací zprostředkovatel (poradce). SAB i podřízený pojišťovací zprostředkovatel jsou zapsáni v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Komunikace probíhá v českém jazyce. SAB zprostředkovává vzájemně konkurenční nabídku produktů více pojišťoven, jejichž aktuální seznam sdělí na požádání klienta podřízený pojišťovací zprostředkovatel. SAB neposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven. SAB nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádný z jejich majoritních akcionářů nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu SAB. Na žádost klienta poskytne podřízený pojišťovací zprostředkovatel informace o způsobu jeho odměňování, totéž platí pro SAB. Obecně jsou SAB i podřízený pojišťovací zprostředkovatel odměňováni poskytnutím provize od pojišťovny, jejíž výše se odvíjí od zaplaceného pojistného a pojistné doby. Klient může podat stížnost na činnost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele přímo v sídle SAB, písemně na adresu sídla SAB nebo elektronicky emailem na adresu info@sabservis.cz . Klient může podat stížnost na činnost SAB nebo poradce jako podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele ústně nebo písemně u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Klient může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

 

Informace pro zájemce o pojištění jsou k dispozici zde.

Cestovní pojištění Direct online se slevou  40 %

Ovládání sjednaného cestovního pojištění přes web aplikací Moje cestovko. Po přihlášení si můžete prodloužit cestovní pojištění, pojistit se na rizikové sporty nebo jen zvolit konkrétní dny, kdy budete sportovat. Také můžete nahlédnout do pojistných podmínek nebo na asistenční kartičku.

Pojištění majetku (domácnost, byt, dům)

Pojištění majetku Direct online se slevou 40 %

Autopojištění – povinné ručení, havarijní pojištění

Pojištění vozidel Direct online se slevou  15 % na povinné ručení a 25 % na havarijní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti Direct online