Jsou bezpečné investice opravdu bezpečné?

Lidé se obávají rizika. Z tohoto důvodu vyhledávají bezpečné investice. Jsou však bezpečné investice opravdu bezpečné? V investování je rizikem kolísání hodnoty (volatilita) v průběhu trvání investice, které samo o sobě není na škodu. V případě pravidelných investic (např. každý měsíc) je toto kolísání výhodné, protože naskýtá vyšší potenciál výnosu než v případě nízké volatility.

V čem spočívá bezpečnost investic? Jak je z výše uvedeného zřejmé, jde především o to, aby byl garantovaný určitý výnos, který je ovšem nízký (protože jde o garanci a ten, kdo ji poskytuje – např. banka – musí vydělat mnohem více). Proto lidé často volí termínované vklady, spořicí účty či dokonce mají své peníze na často neúročeném běžném účtu.

Garance je tedy draze zaplacena. Proč lidé stále nechávají vydělávat své banky, když mohou investovat sami? Lidé se bojí toho, čemu nerozumí a automaticky to zavrhují. A to je chyba, protože není nic snazšího než si investování zkusit na vlastní kůži. Kolektivní investování prostřednictvím podílových fondů je bezpečné, majetek podílníků (investorů) je oddělen od majetku správce.

O tom, proč přijmout investiční riziko a nebezpečnosti bezpečných investic, se píše v tomto článku, doporučuji si ho přečíst, je velmi zajímavý. 🙂