Online finanční služby

Sjednejte si vybrané finanční služby pohodlně a online

Cestovní pojištění

SV pojišťovna (dříve ERGO pojišťovna) – pojištění sjednáte online zde – možnost platby platební kartou online při sjednání

Direct pojišťovna – pojištění sjednáte online zde – možnost platby platební kartou online při sjednání

Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel se slevou 15 % na povinné ručení a 25 % na havarijní pojištění

Direct pojišťovna – pojištění sjednáte online zde – možnost platby platební kartou online při sjednání

V jedné smlouvě lze sjednat buď povinné i havarijní pojištění, nebo lze sjednat jen povinné ručení a nebo jen havarijní pojištění.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů – dům, byt, domácnost

SV pojišťovna (dříve ERGO pojišťovna) – dům, byt, domácnost – pojištění sjednáte online zde – možnost platby platební kartou online při sjednání

Direct pojišťovna – dům, byt, domácnost – pojištění sjednáte online zdeNOVÉ POJIŠTĚNÍ od 6. 8. 2021 – možnost platby platební kartou online při sjednání – sleva 50 % na pojistném!

Direct pojišťovna – samostatné pojištění odpovědnosti – sjednáte online zde – možnost platby platební kartou online při sjednání – sleva 50 % na pojistném!

Pojištění odpovědnosti pilotů

SV pojišťovna (dříve ERGO pojišťovna) – pojištění sjednáte zde – možnost platby platební kartou online

Pojištění podnikání

Direct pojišťovna – pojištění budov, zásob, strojů, elektroniky a ostatního vybavení, přerušení provozu, odpovědnosti za škodu – sjednáte online zde

Upravte si, co a jak chcete pojistit a platíte jen to, co potřebujete. Lze pojistit i realitní makléře. To vše si sjednáte jednoduše online a bez papírování do 15 minut.


Srovnání a sjednání pojištění online se slevou až 50 % zde


Informace o pojišťovacím zprostředkovateli:

Finservis.com s.r.o. je samostatný pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Finservis.com s.r.o je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeného Českou národní bankou (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Komunikace probíhá v českém jazyce. Finservis.com s.r.o zprostředkovává vzájemně konkurenční nabídku produktů více pojišťoven, jejichž aktuální seznam sdělí na požádání klienta podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Finservis.com s.r.o neposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven. Finservis.com s.r.o nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádný z jejich majoritních akcionářů nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Finservis.com s.r.o. Na žádost klienta poskytne Finservis.com s.r.o informace o způsobu jeho odměňování. Obecně je Finservis.com s.r.o odměňován poskytnutím provize od pojišťovny, jejíž výše se odvíjí od zaplaceného pojistného a pojistné doby. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o písemně na adresu sídla nebo elektronicky e-mailem. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o ústně nebo písemně u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Klient může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

Finservis.com s.r.o zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zák. č. 170/2018 Sb. jako pojišťovací agent pro tyto pojišťovny: Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Direct pojišťovna, a.s., SV pojišťovna, a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Komerční pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s.