Podpojištění – strašák, který vás nepříjemně zaskočí

Odpovídá pojistná částka ve vaší smlouvě reálným nákladům na znovupostavení domu? Pokud nemáte dům nebo byt dostatečně pojištěn, vyplacená částka při pojistné události nebude stačit k znovupostavení domu nebo na opravu poškozené stavby. V takovém případě hovoříme o tzv. podpojištění *.

Co je to podpojištění a jak může ovlivnit vyplácenou částku při pojistné události?

O podpojištění hovoříme ve chvíli, kdy je váš dům nebo v pojistné smlouvě oceněn na nižší hodnotu, než jakou skutečně má. Reálně vyplacená částka bude nižší než výše vaší škody. Částku sníží pojišťovna ve stejném poměru jako je rozdíl skutečné hodnoty vašeho domu k hodnotě domu uvedené ve smlouvě.

Jak vzniká podpojištění v praxi?

Příklad: Vlastníte rodinný dům, jehož hodnota v roce 2012 je 3,4 mil. Kč. Ve stejném roce sjednáváte i pojistnou smlouvu. Částka uvedená v pojistné smlouvě odpovídá reálné hodnotě domu. V případě pojistné události částka vyplacená pojišťovnou pokryje náklady na opravu.

V roce 2021 hodnota vašeho domu už však neodpovídá částce uvedené při sjednání pojistné smlouvy. Nyní je cena rodinného domu 4,5 mil Kč. Smlouvu jste od jejího sjednání neaktualizovali. Pokud dojde k pojistné události v tomto roce, částka vyplacená pojišťovnou bude stále maximálně 3,4 mil Kč. Rozdíl ve vyplaceném plnění pro vás znamená vysokou finanční ztrátu. Pojišťujeme se však právě proto, abychom předcházeli finančním ztrátám.

Z částky vyplacené pojišťovnou tedy pokryjete pouze 76 % nákladů na opravu.

Rok sjednání pojistné smlouvyPoměr pojistné částky k dnešním cenámMax. pojistné plnění při podpojištění
201276 %3,4 mil. Kč
201884 %3,8 mil. Kč
2021100 %4,5 mil. Kč

Zdroj cen: České stavební standardy, www.stavebnistandardy.cz

* Vybrané právní předpisy

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (pro PS sjednané od 1. 1. 2014) – § 2854 – Podpojištění:
• Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel
pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty
pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude

Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. (pro PS sjednané do 31. 12. 2013) – § 41 – Podpojištění:
• Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel
pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného
majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak

Chcete mít svůj dům nebo byt správně pojištěný? Aktualizujte své smlouvy včas! Neváhejte nás kontaktovat.