Poradce nepotřebuji, poradím si sám

Častokrát se setkáváme s názorem lidí, kteří nejsou odborníky ve financích, že si vše zařídí sami. S tímto názorem lze souhlasit jen v tom případě (je jich bohužel mnoho), kdy se za odborníka považuje každý, kdo to dělá za peníze (viz např. články níže). Analogicky to platí např. i v oblasti medicíny, práva atd. Pokud se má někdo starat o moje zdraví, musí být logicky v této oblasti odborníkem, totéž platí i pro oblast práva a dalších profesí.

Odborníkem v jakékoliv oblasti se nikdo nestane po přečtení pár článků na internetu či přečtení několika knih. Je to dlouhodobý proces, který v sobě zahrnuje nejen teorii, ale i praktické zkušenosti. Ty ale málokdo, kdo si chce poradit v určitých oblastech sám, těžko získá. I v oblasti financí platí, že je to nekončící proces vzdělávání, dochází k častým změnám, a to jak produktových podmínek, pojistných podmínek, tak i zákonů a dalších právních předpisů.

Svěříte své zdraví s větší důvěrou medikovi (tím, nechceme tvrdit, že někteří nejsou velmi šikovní, ale bavíme se v obecné rovině), nebo spíše profesorovi s bohatou praxí a zkušenostmi? Totéž platí i pokud jde o „finanční zdraví“. Kolik z vás se setkalo s tím, že jste se pojistili u známého, příbuzného apod. s tím, že on „to“ začal dělat, tak je přece odborník. A už to dělá 2 (dva) měsíce!

Až za pár měsíců tento poradce skončí, kdo se bude o vás starat? Někdo podobný? Stále si zvykat no nového „poradce“? O tom si rozhodujete jen vy sami. Rozhodně nemáte povinnost se např. pojistit u známého či příbuzného. Někteří tomu podlehnou a udělají to, protože to svému známému či příbuznímu přece nemohou udělat, že by se pojistili u někoho, kdo tomu skutečně rozumí.

Např. v případě pojištění se setkáváme s názorem, že stačí si přečíst podmínky a vše se zvládne bez pomoci odborníka. I zde platí obecné pravidlo, že čím méně vím, tím spíše si myslím, že je vše jednoduché. S tím, jak znalosti a vědomosti rostou, člověk si uvědomí, že ví stále málo. Číst pojistné (a nejen je) podmínky je celkem náročná činnost (proto je málokdo čte), když tomu připočteme fakt, že jim málokdo rozumí, je to důvod, proč není jednoduché pročtením těchto podmínek udělat správné rozhodnutí. Důležitým faktorem je však konstrukce produktu či služby, jeho parametry a jejich stanovení. A to se v podmínkách nedočtete, toto je určeno právě odborníkům, kteří jsou schopni tyto informace zpracovat a používat.

Finanční produkty a služby jsou velmi sofistikované (složité) – některé více, některé méně. Mnoho lidí si myslí, že si mohou svoje finance spravovat sami a lépe než kdyby využili služeb (opravdového) finančního poradce či konzultanta, je jedno, jak ho nazveme, důležité je to, jakou odbornou a profesionální úroveň má.

Finanční poradce, který je skutečným odborníkem v této oblasti, dokáže nejen správně nastavit a optimalizovat finanční produkty a služby, ale i poradit v dalších souvisejících záležitostech.

Je velmi důležité, aby poradce zajišťoval kompletně (i komplexně) finance klienta, tím dochází k multiplikačnímu efektu a klient ještě více ušetří a získá (vydělá). Rozhodně nelze doporučit, aby klient každý finanční produkt či službu řešil s vždy někým jiným. Zodpovědný člověk, který se stará o své finance, se touto zásadou řídí.