Představujeme: Conseq Active Invest – otevřené podílové fondy

Pokud se v jednotlivých fondech nevyznáte a chcete nechat výběr fondů a řízení vašeho investičního portfolia na odbornících, je Active Invest tím správným řešením.

 

V České republice je registrováno přes 1 000 podílových fondů mnoha investičních společností. Vyznat se v této nepřeberné nabídce a sestavit z několika fondů dobře diverzifikované portfolio není vůbec jednoduché. O to složitější je potom ještě své portfolio sledovat, vyznat se v různých výpisech různých investičních společností, zasílat do různých bank peníze na další nákupy fondů při následných investicích apod. Nehledě na to, že čas od času je dobré své portfolio mírně přeskupit, srovnat váhy jednotlivých typů fondů (akciové, dluhopisové..), případně složení portfolia upravit podle aktuální tržní situace.

Společnost Conseq Investment Management nabízí řešení ve formě produktu Active Invest. Cílem fondů je nabídnout klientům jednoduché řešení s typizovanými investičními strategiemi, které jsou složeny z fondů několika různých investičních správců.

 • Konzervativní portfolio je určeno pro investice s investičním horizontem cca 2 roky nebo obecně pro investory, kteří od své investice očekávají zejména nízkou rizikovost a výnos přesahující sazby termínovaných vkladů. Portfolio je tvořeno zejména fondy korunových dluhopisů a korunového peněžního trhu, naopak akciové fondy mohou tvořit max. 10 % portfolia.
 • Vyvážené portfolio nabízí balancovaný poměr konzervativních a dynamických investic. Zhruba polovinu portfolia tak tvoří korunové fondy dluhopisů a peněžního trhu, druhá část portfolia je zainvestována v rizikovějších dluhopisových fondech a zejména v akciových fondech, jejichž zastoupení v portfoliu se může pohybovat mezi 20 – 60 %. Doporučený časový horizont tohoto typu investice je alespoň 3,5 roku.
 • Dynamické portfolio alokuje většinu svěřených prostředků do akciových fondů, jejichž zastoupení v portfoliu se může pohybovat mezi 70 – 100 %.  Jeho cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) maximálního výnosu, zároveň co nejširší diverzifikací snižovat vliv případných výrazných výkyvů jednotlivých akcií, teritorií, sektorů apod.

Mezi hlavní výhody produktu Active Invest patří:

 • široká diverzifikace, tedy rozložení rizika, a to nejen z pohledu regionálního, ale také z pohledu investičního stylu, základní měny apod.;
 • jasně definované investiční limity pro každou ze strategií;
 • možnost aktivní správy, tedy možnost pružně reagovat na vývoj na finančních trzích
 • daňová optimalizace – přestože struktura uvnitř jednotlivých fondů se může měnit, investor drží stále pouze jeden stejný fond. U fyzických osob je přitom kapitálový výnos z investic do cenných papírů (tedy i fondů) po třech letech osvobozen od daně z příjmů;
 • možnost pravidelných investic již od 500 Kč měsíčně
 • velmi jednoduchá administrace
 • investovat lze jednorázově a/nebo pravidelně

Minimum pro výši první jednorázové investice je stanoveno na 10 000 Kč, jakákoliv následná jednorázová investice může být od částky 500 Kč.

Podrobné informace včetně přehledu výkonnosti porfolií najdete zde.

Průvodce odpovědného investování pro začínající investory v PDF si stáhněte zde.

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI CONSEQ:

 • pro vaše děti
 • pro váš domov
 • pro váš důchod

Upozornění:

Údaje o minulých kurzech a výnosech nelze považovat za indikátor jejich budoucího vývoje. Každá investice obsahuje riziko, hodnota portfolia i jednotlivých investičních nástrojů může v čase jak růst, tak i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.

Zdroj: www.conseq.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.