Představujeme: Conseq Horizont Invest – otevřené podílové fondy

Program Horizont Invest je určen k dlouhodobému pravidelnému investování

 

Program Horizont Invest je inspirován životem. V mládí je plný dravosti a energie, s přibývajícím stářím preferuje jistoty a bezpečí. V počátku je koncipován razantněji (silnější zastoupení investic s vyšším výnosem a rizikem), s blížícím se závěrem programu se pak poměr investic mění ve prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.

Investiční program Horizont Invest je typem produktu „životního cyklu“. Investor si totiž volí nejen investiční strategii podle toho, zda je pro něj tím nejdůležitějším výnos jeho investice, nebo zda chce přece jen i při dlouhém investičním horizontu opatrnější variantu investice, jejíž hodnota nebude kolísat, ale také cílové datum svého programu. Jeho investiční program potom zcela automaticky přizpůsobuje složení portfolia právě tomu, ve které fázi životního cyklu se nachází – čím blíže cílovému datu, tím větší zastoupení kozervativních fondů a menší zastoupení akciových fondů. Cílem je, aby investované prostředky na finančních trzích dosahovaly dlouhodobě maximálních výnosů prostřednictvím akciových investic, zároveň však aby hodnota investice byla s přibližujícím se koncem programu více chráněna před případným propadem akciových trhů.
Klient a společnost Conseq Investment Management jako investiční manažer uzavírají smlouvu o obhospodařování portfolia podílových listů. Klient má na výběr ze tří typových investičních strategií:

  • Vyvážené portfolio
  • Růstové portfolio
  • Dynamické portfolio

Výhody programu Horizont Invest

  • Dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových aktiv (zejména akciových fondů) zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora.
  • Postupné snižování rizikovosti portfolia v posledních letech programu naopak chrání dříve dosažené výnosy a investované prostředky.
  • Časový horizont lze navrhnout podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat a celý program funguje zcela automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora.

Informace o programu Horizont Invest v PDF si můžete stáhnout zde.

Upozornění:

Údaje o minulých kurzech a výnosech nelze považovat za indikátor jejich budoucího vývoje. Každá investice obsahuje riziko, hodnota portfolia i jednotlivých investičních nástrojů může v čase jak růst, tak i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.

Zdroj: www.conseq.cz

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.