Spořit, nebo investovat?

Slovo investovat působí na mnoho lidí jako červený hadr na býka. Je to dáno především tím, že málokdo si přesně uvědomuje, co toto slovo znamená, resp. jaký je rozdíl mezi spořením a investováním.

Spořit můžeme v bance, stavební spořitelně. Spoření je charakterizováno konkrétním výnosem, zajištěným vkladem. Vzhledem k těmto parametrům je logické, že dosahované zhodnocení (výnos) je nízké a zpravidla nepokrývající inflaci. Spoření doporučujeme pouze v případě že chceme uložit peníze na krátkou dobu či je chceme mít bez sankcí ihned k dispozici (spořicí účty). Garance vždy něco stojí, aby nám banka mohla garantovat určitý výnos, tak musí pochopitelně hospodařením s našimi penězi (investováním) získat výnos mnohem vyšší. Ale proč živit banku a připravovat se tak o zajímavý výnos?

Investování je způsob, jakým můžeme dosáhnou velmi zajímavého zhodnocení našich peněz.

Pokud chce někdo zhodnotit peníze nad inflaci, jiný způsob než investování není. Strach z vytunelování fondů je neopodstatněný, neboť kolektivní investování podléhá přísné regulaci a dohledu ČNB. Toto ovšem neplatí pro nákup fyzického zlata, diamantů apod., proto ho prodává kdekdo, aniž by musel splňovat jakékoliv podmínky, tak jako je tomu u kolektivního investování (podílové fondy). Majetek fondů je oddělen od majetku správcovské společnosti. Jediný pohyb hodnoty majetku je možný pouze na základě růstu či poklesu hodnoty podkladových aktiv (akcií, dluhopisů apod.).

Uvedu konkrétní příklad. Asi málokdo tomu uvěří, ale za druhé pololetí roku 2013 dosáhlo zhodnocení mého porfolia téměř 17 %!

Nebojte se investovat. Rozhodně nedoporučujeme jednorázové investice, které jsou spíše spekulací. Takovou investici lze doporučit v případě velkého poklesu akciových trhů, pak je dost pravděpodobné, že ceny akcií opět slušně porostou.

Zásadou musí být pravidelné investování (měsíčně), které umožňuje vydělat, i když cena akcií neroste, ale naopak kolísá.

Ačkoliv Česká národní banka zakazuje používat pojem spoření u investičního životního pojištění, používat termín spoření v případě investování je dokonce v zákoně a týká se „důchodového spoření“ a „doplňkového penzijního spoření“, přečemž jde nejde o žádné spoření, ale o investování. Poněkud schizofrenní situace.