Vyhodil jsem 7 300 Kč ročně, řekl nám klient

O tom, jak je důležité posuzovat pojištění podle jeho parametrů, obsahu a nikoliv jen podle ceny, se na vlastní kůži přesvědčil jeden náš klient.

Tento klient má obchodní společnost, která podniká v oblasti krátkodobého pronájmu (ubytovací služby) na několika místech v ČR, sídlo společnosti má ve svém domě, kde však ubytovací služby neposkytuje.

Klient si potřeboval pojistit majetek a odpovědnost v místech, kde provozuje ubytovací služby. Navštívil pobočku jedné pojišťovny, která je součástí jedné mezinárodní bankovní skupiny. Paní za přepážkou sdělil, co si přeje pojistit a nakonec byla smlouva podepsána.

Když jsme s tímto klientem mj. řešili i pojištění jeho podnikatelské činnosti, sdělil nám, že to má pojištěné a sdělil, že platí necelých 7 300 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že podnikatelskému pojištění rozumíme, bylo nám jasné, že někde je problém, protože za takovou cenu se to, co si klient přál pojistit, prostě pojistit nedá. Domluvili jsme se, že nám klient předloží dotčenou pojistnou smlouvu (pošle naskenovanou e-mailem).

Poté, co jsme smlouvu prostudovali, nestačili jsme se divit. Z této smlouvy by klient neměl nárok na žádné plnění! Paní za přepážkou pojišťovny pojištění podnikatelských rizik evidentně nerozuměla, protože ho nepojistila na to, co si přál. Toto pojištění byly vyhozené peníze, protože bylo sjednáno pouze na sídlo firmy, kde firma nemá žádný movitý majetek ani zde nepodniká! 

A jako předmět činnosti bylo uvedena administrativní činnost! Klient si to měl zkontrolovat, ale kdo to dělá, my to děláme za ně, protože my chráníme jejich zájmy, ale není to obvyklé.

Mimochodem, tu paní za přepážkou pojišťovny znám osobně, už tehdy ani po 2 letech působení v této pojišťovně neuměla sama ani pojistit klientovi domácnost. Po 12 letech jsem se opět setkal s prací této paní. Neumí pořád nic a škodí. Její pojišťovna je asi s její prací spokojená. Lituji však klienty, kteří pak hází všechny zprostředkovatele do jednoho pytle, protože se bohužel setkali se zprostředkovatelem podobné odborné úrovně, jako je zmíněná paní.

Našemu klientovi jsme připravili nabídku dle jeho potřeb a zároveň jsme mu ji prezentovali, stejně tak jsme mu vysvětli i pojištění, které měl sjednáno a rozdíl mezi nimi. Námi připravené pojištění stálo zhruba 36 300 Kč ročně. Klienta více přesvědčila cena původního pojištění, a tak trvalo skoro rok, než si toto pojištění sjednal. Tomu, že z původního pojištění nebude mít žádné pojistné plnění uvěřil až tehdy, kdy měl škodní událost a pochopitelně žádné pojistné plnění od pojišťovny nedostal.

V případě pojištění odpovědnosti je vždy důležité přesně identifikovat činnost a předmět podnikání, protože jen pojištění obecné odpovědnosti nestačí. Je také rozdíl mezi újmou na majetku či zdraví, finanční újmou, důležité je také rozlišit mezi pojištění odpovědnosti za věci vnesené, odložené, převzaté, užívané… Je to složitější než se na první pohled zdá, je tomu třeba velmi dobře rozumět. Je třeba uvážit hodně parametrů – např. počet lůžek atd.

Nebylo to jednoduché, ale nakonec nás těší, když nám klient říká: „Od vás je to drahé, ale vždycky jsem dostal peníze“.

S pojistným plněním byl klient vždy nadmíru spokojen. Nemusím ani dodávat, že nyní je tento klient plně loajální a naprosto nám důvěřuje.