Zdraví za 10 milionů korun – dle občanského zákoníku

Nejvyšší soud ČR vydal dne 12. 3. 2014 novou metodiku, která upravuje náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění. Od ledna 2014, kdy začal platit nový občanský zákoník, mohli o výši odškodného rozhodovat soudy dle „zásad slušnosti“.

Odborníci představili zcela nová doporučení, jak vypočítat bolestné a vyčíslit ztížení společenského uplatnění. Stanovili ji soudci Nejvyššího soudu ČR spolu s lékaři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hledali hranici toho, kolik stojí totální ztráta lidského zdraví a schopností. Došli k částce 10 051 200 korun.Ta se odvíjí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy (její čtyřsetnásobek).

„Jde o částku, která představuje naprosté znehodnocení lidského života. Tedy že se ze zdravého člověka stane invalida, který se nemůže pohnout,“ uvedl předseda senátu Nejvyššího soudu ČR Petr Vojtek.

Částka je důležitá pro všechny, kteří způsobí či utrpí úraz s trvalými následky. Tvoří totiž výchozí bod, ze kterého by seměla vypočítávat náhrada za ztížené společenské uplatnění. Včetně úpravy v procentech zpracovali odborníci metodiku, jež má sloužit jako pomůcka pro rozhodování soudů. Náhrada snížení společenského uplatnění se mů že navýšit až na 20 milionů korun a závisí i na věku.

Tyto náklady lze pojistit pojištěním odpovědnosti. Je důležité zvolit (především v případě podnikatelů a právnických osob) dostatečně vysokou pojistnou částku.