Žena z Teplicka byla zproštěna trestního stíhání, ale škodu motorkáři musí uhradit

Žena z Teplicka, která je majitelkou trpasličího pudla (!) je odpovědná za ochrnutí motorkáře, kterému její pes vběhl do cesty – rozhodl soud. Muž už pravděpodobně nebude nikdy chodit a tedy ani nebude pracovat.

Podle rozhodnutí soudu majitelka volně pobíhajícího psa zavinila nehodu, kdy se motorkář snažil psu vyhnout a vážně se při tom po pádu poranil. Nejzajímavější na celé události je, že motorkář jel v obci nepřiměřenou rychlostí (90 km/h).

Tento případ dokládá, jak je důležité mít sjednáno kvalitní pojištění odpovědnosti za škody z občanského života (v tomto případě pro ženu z Teplicka). Absence takového pojištění může přijít velmi draho a může mít pro ženu fatální následky (pokud jej neměla sjednáno – musela by škodu hradit ze svého). Odškodnění za škody na majetku a škody na zdraví (nově újmy na zdraví) může dosahovat několika miliónových částek – jak už jsme vás v minulosti informovali zde, tak může jít až o 10 miliónů Kč, v některých případech dokonce až 20 milionů Kč — a žena z Teplicka, tak může přijít o veškerý svůj majetek (i např. byt , rodinný dům atd.) a případně se i do konce života zadlužit. Její dluhy pak mohou jít i na vrub dědicům, tedy např. dětem a manželu.

Majitelka psa dle soudu pochybila, když venčila svého psa bez vodítka blízko silnice a tedy odpovídá za škodu ona a ne motorkář, který jel nepřiměřenou rychlostí. Nabízí se otázka, jak by soud postupoval, kdyby motorkář jel povolenou rychlostí? Pravděpodobně by byl verdikt ještě tvrdší.

„Porušení prevenční povinnosti žalované jako chovatelky psa, který v tu dobu byl pod jejím dozorem, spočívá v tom, že umožnila volný pohyb svého psa na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti komunikace určené pro jízdu motorových vozidel, což je okolnost, bez níž by škoda způsobená na zdraví žalobce pádem na motorce nevznikla.“

Jedna z povinností vlastníka nebo opatrovatele psa (půjčíte si ho), patří povinnost předejít nebezpečí, že pes vběhne na vozovku (Srovnej: Nedávno Nejvyšší soud v jiném případě rozhodl, že majitel může zodpovídat dokonce i tehdy, když psa na veřejné prostranství vypustí někdo jiný, protože je povinností majitele, aby zajistil dostatečné zabezpečení.)

V tomto soudním sporu motorkář, jenž ochrnul, požadoval po majitelce pejska z Teplicka odškodnění pouze cca 1 milion Kč. Nejvyšší soud ČR v civilním řízení (NE trestním) potvrdil dovolání motorkáře, přestože související trestní řízení skončilo pro majitelku pudla (naštěstí) zproštěním obžaloby.

Za jakoukoliv škodu (újmu), kterou způsobí zvíře, vždy odpovídá majitel a v případě dítěte zpravidla rodič nebo osoba, která nad ním vykonává dozor. Pozor, v některý případech odpovídá přímo dítě (pokud vzhledem k svému věku mohlo posoudit své jednání atd….), tedy vlastně zase rodiče uhradí případné škody…

Máte správně nastaveno své pojištění odpovědnosti?

Jak jste reagovali na změny v odškodňování dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který je účinný od 1. ledna 2014?

Víte, že odpovíte za škodu, kterou způsobíte v běžném životě bez jakéhokoliv limitu a omezení? (Srovnej: způsobená škoda v rámci zaměstnání, obecně – max. do 4,5 násobku své hrubé mzdy). Stejně, tak i podnikatelé, živnostníci, firmy, kde je dokonce při výkonu této činnosti stanovena objektivní odpovědnost (k tomuto tématu pro Vás připravujeme další článek).

I malý pejsek může udělat velkou škodu…

Bohužel se nám do dnešní ho dne nepodařilo zjistit, jestli žena z Teplicka má kvalitní pojištění odpovědnosti.
Nemáte psa? Nevadí.

Dle případů, které řešíme a statistik víme, že mnoho škod vzniká také při sportu, zábavě, opatrování dětí, z provozu domu, bytu atd.

Nejste si jisti? Poraďte se s námi.

Několik konkrétních zajímavých případů ze života naleznete zde:

http://zpravy.idnes.cz/nebezpecna-letajici-prani-091-/krimi.aspx?c=A130704_192711_krimi_klm

http://zpravy.idnes.cz/zena-vypustila-lampion-stesti-zapalila-kotviste-jachet-p2u-/zahranicni.aspx?c=A151105_064401_zahranicni_bur

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/378939-zena-zaluje-sestiletou-divku-kvuli-srazce-na-sjezdovce.html